Archive for 2011

Januari 2011

söndag, februari 13th, 2011

Liljenbergs kontor i Shanghai.
Det nya kontoret i Shanghai central plaza, skapar möjligheter för möten med nya etablerade kunder och leverantörer.

Välkomna!

December 2010

söndag, februari 13th, 2011

Liljenberg startar dotterbolag i Kina:
Som ett led i företagets utveckling har Liljenbergs stora närvaro i Asien och Kina tagit nästa steg. Dotterbolaget ska arbeta aktivt mot underleverantörer och inte minst leverans och kvalitetsförsäkring har som vanligt prioritet.

Se vår broschyr

söndag, februari 13th, 2011