Om Liljenberg

Liljenberg AB startades 1972 av Ingemar Liljenberg, med försäljning av lås från Euro-Locks/Lowe&Fletcher.
I början av 80-talet utökades representationen med teleskopskenor från Accuride.

I nu mer än 20 år har Liljenberg AB specialiserats sig på försörjningslösningar av kundspecifika insatsvaror/komponenter från lågkostnadsländer

Hagbrand Holding AB förvärvade Liljenberg AB under 2005 och nya framtidssatsningar lanserades. Genom investeringen av egna lokaler i Vellinge 2008 flyttades verksamheten, vilket resulterade i att servicenivån till kund förbättrades ytterligare.

I januari 2011 startades ett kinesiskt dotterbolag baserat i Shanghai som lokalt verkar som bas i Asien och inte minst mot Liljenbergs tillverkande fabriker.

Liljenberg – din sourcingpartner

Liljenberg arbetar med stora och medelstora koncerner och företag i Skandinavien som vill reducera kostnader inom försörjning av framförallt komponenter. Som partner integrerar Liljenberg sina processer till kundernas verklighet för att optimera flöden

Liljenberg AB är certifierade i enlighet med SS-EN ISO 9001:2008


Nyheter

13 februari, 2011

December 2010

Liljenberg startar dotterbolag i Kina:
Som ett led i företagets utveckling har Liljenbergs stora närvaro i Asien och Kina tagit nästa steg. Dotterbolaget ska arbeta aktivt mot underleverantörer och inte minst leverans och kvalitetsförsäkring har som vanligt prioritet.

11 februari, 2011

November 2010

November 2010:

Elmia: En framgångsrik mässa med nya spännande kontakter och stimulerande möte med befintliga kunder.

16 november, 2010

Elmia 2010

ELMIA Subcontractor var återigen en mycket intressant mässa för Liljenberg, och vi tackar alla befintliga kunder och leverantörer samt andra intresserade som vi träffade på mässan och som kom till vår monter C01:17, och nu följer vi upp alla nya kontakter och förfrågningar!

Sida 3 av 3123

På väg mot ljusare tider

Beachfront by Jonas Bonnevier

Shanghai kontor

Nyhetsbrev

Registrera dig för nyhetsbrev.
E-mail: