Archive for the ‘Om Liljenberg’ Category

Liljenberg – din anställde i Kina

söndag, februari 3rd, 2013

Liljenberg erbjuder externa tjänster i Kina och Taiwan.

Etableringen i Asien är i nästa fas, då externa tjänster erbjuds. Flera har varit i kontakt med Liljenberg för att få hjälp med egna tillverkare, ofta i samband med problem. Fokus har hittills legat på egna tillverkare och erfarenheterna har varit mycket positiva. Tjänsten erbjuds nu externt och detta innebär att Liljenbergs aktivt tar på sig uppdrag för andra företag. Typiskt stöd innehåller förhandling, avtal, tvister, villkor, revisioner, leverantörsutvärdering, leveranser och självklart kvalitetssäkring.

— Jag är väldigt nöjd med att vi nu kan hjälpa andra företag. Vår country manager Yi Zhang, har gjort ett fenomenalt arbete. Vi har hittills sagt nej till externa förfrågningar och det känns bra att nu kunna erbjuda stöd. Det som överraskat mig mest är den positiva responsen från kinesisktalande tillverkare och leverantörer. Nära samarbete och trygghet leder till bättre villkor.

Liljenberg har levererat försörjningslösningar av kundspecifika insatsvaror/komponenter från lågkostnadsländer i mer än 20år. Det stora kontaktnätverket som byggs upp under åren och de erfarenheter som gjorts säkrar en kvalitativ försörjning. Liljenberg har lokal närvaro med dotterbolag och anställda.

Liljenberg söker distributörer

torsdag, december 15th, 2011

Liljenbergs expansion fortsätter även geografiskt och därför har vi beslutat att söka partners, distributörer, som kan hjälpa oss penetrera nya marknader bättre.

I första hand sökes distributörer lämpade för affärsområdet kund unik sourcing, men även för delar av våra fasta produktprogram. Se www.liljenberg.se för mer information om våra affärsområden.

Nyhetsbrev

onsdag, juni 1st, 2011

Registrera dig för nyhetsbrev.
E-mail: