Archive for the ‘Gjutning’ Category

Nya möjligheter inom precisionsgjutning

söndag, januari 22nd, 2017

Vaxgjutning nu även för stora detaljer

Liljenbergs partners har gjort stora investeringar i produktionen. Detta möjliggör nu att stora detaljer kan tillverkas i avsevärda volymer även i precisions-gjutning. Då önskemålen har varit många kommer detta att sänka kostnaderna mycket för de som agerar. Tillverkarna är både erfarna och kompetenta med vana att hantera mycket höga kvalitetskrav.

Liljenberg är väldigt glada över att äntligen kunna erbjuda denna besparingspotential.

Produktansvarig

måndag, mars 22nd, 2010

Anton Pettersson
Säljare
Telefon:
+46 (0) 40 59 22 98
Skicka e-post

René van der Pluijm
Säljare
Telefon:
+46 (0) 40 59 22 95
Skicka e-post