Archive for the ‘Produkter’ Category

Liljenberg – din anställde i Kina

söndag, februari 3rd, 2013

Liljenberg erbjuder externa tjänster i Kina och Taiwan.

Etableringen i Asien är i nästa fas, då externa tjänster erbjuds. Flera har varit i kontakt med Liljenberg för att få hjälp med egna tillverkare, ofta i samband med problem. Fokus har hittills legat på egna tillverkare och erfarenheterna har varit mycket positiva. Tjänsten erbjuds nu externt och detta innebär att Liljenbergs aktivt tar på sig uppdrag för andra företag. Typiskt stöd innehåller förhandling, avtal, tvister, villkor, revisioner, leverantörsutvärdering, leveranser och självklart kvalitetssäkring.

— Jag är väldigt nöjd med att vi nu kan hjälpa andra företag. Vår country manager Yi Zhang, har gjort ett fenomenalt arbete. Vi har hittills sagt nej till externa förfrågningar och det känns bra att nu kunna erbjuda stöd. Det som överraskat mig mest är den positiva responsen från kinesisktalande tillverkare och leverantörer. Nära samarbete och trygghet leder till bättre villkor.

Liljenberg har levererat försörjningslösningar av kundspecifika insatsvaror/komponenter från lågkostnadsländer i mer än 20år. Det stora kontaktnätverket som byggs upp under åren och de erfarenheter som gjorts säkrar en kvalitativ försörjning. Liljenberg har lokal närvaro med dotterbolag och anställda.

Ergonomisk lösning för fordon och industri

tisdag, december 18th, 2012

Den fällbara skenan ger tillgänglighet för nya utrymmen på ett ergonomiskt sätt.

• Ger tillgång till lådans innehåll i och över axelhöjdAccuride, Liljenberg, Teleskopskena, Tiltfunktion
• Lutningsvinkeln är förinställd av installatören
• Belastning upp till 65kg
• Aluminiumskenor i två längder
• Hjulen dämpar och jämnar ut rörelsen, även vid full belastning
• Fullt justerbar framifrån och med lådan på plats
• Korrosionsbeständig
• Kan med fördel användas med Trycklåset DBHAND
Se även nyheten ”ny lösning för låsning”

Ny lösning för låsning

måndag, december 17th, 2012

Ett handtag för central öppning av breda lådor.

Ett måste i hantverkarens bil, samt utryckningsfordon

• Lämplig för lådor upp till 1,5 m bredd Accuride, DB hand, Liljenberg, Teleskopskena, Låssystem
• Centralt placerad trycklåsmekanism
• Två låsalternativ stängt samt öppet
• Korrosionsbeständig
• Låg vikt och enkel att installera
• Lämplig att använda tillsammans med teleskopskenor från 17,5 mm tjocklek och uppåt

Standardprodukten har lock-in, men en konverteringssats för att erhålla lock-out är ett enkelt och kostnadseffektivt tillägg för att stabilisera lådan i utdraget läge.