Archive for the ‘Produkter’ Category

December 2010

söndag, februari 13th, 2011

Liljenberg startar dotterbolag i Kina:
Som ett led i företagets utveckling har Liljenbergs stora närvaro i Asien och Kina tagit nästa steg. Dotterbolaget ska arbeta aktivt mot underleverantörer och inte minst leverans och kvalitetsförsäkring har som vanligt prioritet.

Se vår broschyr

söndag, februari 13th, 2011

Shanghai kontor

söndag, februari 13th, 2011