Gjutning

Liljenberg försörjer tillverkningsindustrin med gjutna produkter i stål, rostfritt, aluminium, zink och andra metaller med mycket konkurrenskraftiga detalj- och verktygspriser. Kompletterande bearbetning erbjuds i både konventionella och CNC maskiner samt efterbearbetning och ytbehandling.

Liljenberg samarbetar med ISO9001 certifierade företag och erbjuder konkurrenskraftiga priser med hög kvalitet och korta ledtider. JIT leveranser kan erbjudas från eget lager i Sverige.

Precisionsgjutning (investment casting) kallas även för vaxursmältningsmetoden (lost wax).
Metoden precisionsgjutning är kostnadseffektiv redan vid små serier tack vare en relativt låg verktygskostnad och speciellt lämpad för komplicerade detaljer, i material som stål, rostfritt, aluminium etc. Man kan gjuta gods med mycket hög precision som därefter dessutom kan maskinbearbetas

Processen: Ett gjutverktyg tillverkas i aluminium. En vaxmodell gjuts och sätts samman till träd som därefter byggs på med flera lager av en speciell keramisk sandblandning. Den keramiska gjutformen bakas i ugn. Efter att vaxet smälts ur fyller man denna form med valfri flytande metall. Efter avsvalning förstörs den keramiska formen och den gjutna detaljen rensas och bearbetas till färdig komponent.

Pressgjutning
En gjutmetod där man använder sig av en tvådelad gjutform som kan öppnas och slutas. När formen är sluten är den helt tät. Smält metall sprutas in under högt tryck och fyller därmed kaviteten helt. Formen vätskekyls för att behålla rätt prestanda och livslängd och samtidigt hålla cykeltiderna nere.

Pressgjutning är en metod som blir mycket kostnadseffektiv vid långa serier, eftersom verktygskostnaden är förhållandevis hög.


Nyheter

22 januari, 2017

Nya möjligheter inom precisionsgjutning

Vaxgjutning nu även för stora detaljer

Liljenbergs partners har gjort stora investeringar i produktionen. Detta möjliggör nu att stora detaljer kan tillverkas i avsevärda volymer även i precisions-gjutning. Då önskemålen har varit många kommer detta att sänka kostnaderna mycket för de som agerar. Tillverkarna är både erfarna och kompetenta med vana att hantera mycket höga kvalitetskrav.

Liljenberg är väldigt glada över att äntligen kunna erbjuda denna besparingspotential.

Produktansvarig

Anton Pettersson
Säljare
Telefon:
+46 (0) 40 59 22 98
Skicka e-post

René Eneberg
Säljare
Telefon:
+46 (0) 40 59 22 95
Skicka e-post

Jacob Lejdström
Säljare
Telefon:
+46 (0) 40 59 22 92
Skicka e-post